Noirové poděkování všem!

Sály Noir Film Festivalu před necelými dvěma týdny osiřely, rád bych však ještě jednou moc poděkoval všem, kteří se (nejen) letos zasloužili, že jsme se společně mohli podesáté setkat na tomto stylovém svátku filmu noir!
Velké díky patří především těm, kteří tento nezaměnitelný festival připravují – dramaturgům, produkci, festivalovému centru, promítačům a dalším neméně důležitým profesím, bez nichž by se tato akce rozhodně neobešla.

Za stálou podporu dále mnohokrát děkuji našim partnerům, díky nimž se stal festival dostupný široké veřejnosti, zejména potom společnosti innogy ČR a.s., Velvyslanectví USA, Ministerstvu kultury ČR a Středočeskému kraji.
A v neposlední řadě náleží mé poděkování správě a majitelům hradu Český Šternberk za “nový domov“ a skvělou spolupráci a rovněž těm, kteří festival pravidelně podporují svými dary a koupí štědrých i základních akreditací.

Jste úžasní, zůstaňte nám prosím věrní i nadále!
Jubilejní 10. ročník je již minulostí, ale přípravy toho jedenáctého právě začínají…

Vítek Grigartzik, ředitel festivalu

Tribute to Robert Taylor

The actor Robert Taylor (born Spangler Arlington Brugh in 1911) was a handsome, perhaps in the opinion of many downright beautiful, man. This became both his trademark and his curse. The English film critic David Shipman said of him: “The assets of Robert Taylor hardly went beyond a good physique and a handsome face, so that with age he encountered the career decline inevitable to a matiné idol.” But such an assessment is too harsh. Taylor’s career spanned more than thirty years, and while he never received the respect and accolades of some of his colleagues (Oscar winners Clark Gable or Gary Cooper, for example), all the while he was a respected professional capable of pulling off films in a variety of genres, from romantic melodrama to western, from comedy to war film. He spent most of his career with MGM, and among his greatest triumphs were Camille (1936), in which his partner was Greta Garbo, Waterloo Bridge (1940), starring alongside Vivien Leigh, and William Wellman’s little-known western Westward the Women (1951).

His contribution to film noir is not as obvious as that of Robert Mitchum, Kirk Douglas or Burt Lancaster. His filmography doesn’t include any iconic titles in the vein of Out of the Past (1947) and The Killers (1946), though High Wall (1947), screened at NFF last year, had the potential to do so. That’s not to say that other noirs featuring Taylor are without interest. This year, as tribute to the Hollywood actor, we’re showing Rogue Cop (1954), in which he appears largely against type as a corrupt police detective who only begins to reassess his life’s priorities in response to the death of his younger brother.

Taylor’s career takes on even further significance in the context of this year’s program: together with his first wife, the well-known actress Barbara Stanwyck, he was a conservative Republican in the late 1940s and early 1950s (both were founding members of the Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals) and became vocal opponent of all the filmmakers we are covering in the main program section, many of whom ended up on the blacklist.

Pocta Robertu Taylorovi

Herec Robert Taylor (narozený v roce 1911 jako Spangler Arlington Brugh) byl pohledný, podle mnohých možná přímo krásný, muž. To se stalo jeho značkou i prokletím. Anglický filmový kritik David Shipman na to konto prohlásil: „Přednosti Roberta Taylora sotva přesahovaly dobrou postavu a hezkou tvářičku, takže s přibývajícím věkem ho čekal kariérní propad, který je pro idoly stříbrného plátna nevyhnutelný.“ Takové hodnocení je ale příliš příkré. Taylorova kariéra trvala více než třicet let a i když se nikdy nedočkal takového respektu a ocenění jako někteří jeho kolegové (například Oscarem ocenění Clark Gable nebo Gary Cooper), celou tu dobu platil za respektovaného profesionála schopného utáhnout snímky různých žánrů, od romantického melodramatu po western, od komedie po válečný film. Většinu kariéry svázal se studiem MGM a mezi jeho největší triumfy patřily Dáma s kaméliemi (Camille, 1936), kde byla jeho partnerkou Greta Garbo, Valčík na rozloučenou (Waterloo Bridge, 1940), ve kterém si zahrál po boku Vivien Leigh, nebo u nás nepříliš známý western Williama Wellmana Westward the Women (1951).

Jeho příspěvek filmu noir není tak nepřehlédnutelný jako v případě Roberta Mitchuma, Kirka Douglase nebo Burta Lancastera. V jeho filmografii nenajdeme žádný ikonický titul ve stylu Pryč od minulosti (Out of the Past, 1947) nebo Zabijáků (The Killers, 1946), i když loni promítaná Vysoká zeď (High Wall, 1947) k tomu měla potenciál. To ale neznamená, že další noiry s Taylorovou hereckou účastí jsou bez zajímavosti. Letos v rámci pocty tomuto hollywoodskému herci uvedeme snímek Drsnej polda (Rogue Cop, 1954), ve kterém se objevil do značné míry proti svému obvyklému typu jako zkorumpovaný policista, který teprve v reakci na smrt mladšího bratra začne přehodnocovat životní priority.

Taylorova kariéra nabývá v kontextu letošního programu ještě dalšího významu: společně se svou první manželkou, nám dobře známou herečkou Barbarou Stanwyck, se jakožto konzervativní republikán stal na přelomu 40. a 50. let jednou z tváří antikomunistické kampaně (oba byli zakládajícími členy Filmové aliance za zachování amerických ideálů /Motion Picture Alliance for the Preservation of American Ideals/). Byl tedy názorovým protivníkem všem tvůrcům, kterým se věnujeme v hlavní programové sekci a z nichž mnozí skončili na černé listině.

Ubytovací Noir balíčky

Těm z vás, kteří mají v plánu strávit na letošním kulatém ročníku Noir Film Festivalu více než dva dny, nabízíme čtyři typy ubytovacích Noir balíčků, které zahrnují nocleh na 3 nebo 4 noci, snídaně a dva Celofestivalové pasy. V případě balíčků B a D dále i dopravu z Divišova do Českého Šternberka a zpět.
Balíčky je možné objednat na festivalové adrese: ubytovani@noirfilmfestival.cz. Jejich počty jsou omezené, tak dlouho neváhejte!

Ubytování na kratší dobu, pro jiný počet osob a se zájmem o jiný typ akreditace, řešte prosím individuálně na stejné adrese od 15. 6. 2022.

Nabídku ubytovacích balíčků najdete ZDE.

Partneři

Tento web používá k poskytování informací a analýze návštěvnosti soubory cookies. Jeho prohlížením s tím souhlasíte.

více souhlasím