Závrať by Karel Kachyňa on the special DVD edition

The psychological drama Závrať (Vertigo, 1962) about the strange and disturbing attraction between a young girl and an older man, which is the result of a creative collaboration between screenwriter Jan Procházka and director Karel Kachyňa and which will be presented in this year’s program, will be available on DVD, which we are releasing in cooperation with Magic Box. It will be available for 130 CZK during the festival (after the festival for 159 CZK). The disc is also equipped with English subtitles and Czech subtitles for the hearing impaired.

Kachyňova Závrať ve festivalové DVD edici

Psychologické drama Závrať (1962) o zvláštní a znepokojivé přitažlivosti mladé dívky a staršího muže, které je výsledkem tvůrčí spolupráce scenáristy Jana Procházky a režiséra Karla Kachyni a které uvedeme v programu letošního ročníku, si budete moci zakoupit na DVD, jež vydáváme ve spolupráci s Magic Box. Během festivalu bude k dostání za 130 Kč (po skončení festivalu za 159 Kč). Disk je vybaven i anglickými titulky a českými titulky pro sluchově postižené.

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree