Retrospective: Joan Harrison

It’s no secret that the American film industry has historically not offered (and still does not offer) equal employment opportunities to men and women. During the studio system era, hundreds of women found work as actresses, editors, writers, agents, PR professionals, costume designers, makeup artists, or talent scouts, but hierarchically higher and better paid directing and producing positions were rather rare. One of the most notable exceptions is Joan Harrison (1907–1994).

Harrison was born in Guildford, England, into a well-to-do family of a newspaper publisher. She received a good education (she studied, among other things, at the Sorbonne in Paris) and became Alfred Hitchcock’s assistant at the age of twenty-five after answering an advertisement. His confidence in the young woman grew, and Harrison was soon promoted to screenwriter, a position she officially held for the first time on Jamaica Inn (1939). She then followed Hitchcock and his wife Alma Reville overseas to Hollywood, where she worked on such films as Rebecca (1940), Suspicion (1941) and Saboteur (1942). She was twice nominated for an Academy Award for her work.

Her contribution to these well-received films led to a major career shift when Harrison became a producer in 1943 with The Phantom Lady (1944). In the years that followed, she made her mark as a producer of dark, gothic thrillers, including The Strange Affair of Uncle Harry (1945), Nocturne (1946), They Won’t Believe Me, and Ride the Pink Horse (both 1947). She repeatedly got to work with directors Robert Siodmak and Robert Montgomery during this time, but eventually returned to her original employer, Alfred Hitchcock, in the mid-1950s, for whom she produced the popular TV anthologies Alfred Hitchcock Presents (1955–1962) and The Alfred Hitchcock Hour (1962–1963).

The Noir Film Festival continues to highlight the contributions of creative women and, following director/producer Ida Lupino and writer Patricia Highsmith, will focus its retrospective on Joan Harrison who deserves to be known as more that “the one who helped Hitchcock.” The program will include Suspicion (1941), Dark Waters (1944), Nocturne (1946) and They Won’t Believe Me (1947) and selected episodes from Alfred Hitchcock Presents.

Milan Hain

Retrospektiva Joan Harrison

Není tajemstvím, že americký filmový průmysl historicky nenabízel (a stále nenabízí) rovné pracovní příležitosti mužům a ženám. V období studiového systému se stovky žen uplatnily jako herečky, střihačky, scenáristky, agentky, PR odbornice, kostymérky, maskérky nebo hledačky talentů, ale hierarchicky vyšší a lépe placené režijní a producentské pozice zastávaly spíše zřídka. Jednou z nejvýraznějších výjimek je Joan Harrison (1907–1994).

Harrison se narodila v anglickém Guildfordu do dobře situované rodiny vydavatele dvou novinových plátků. Získala kvalitní vzdělání (studovala mimo jiné na pařížské Sorbonně) a jako pětadvacetiletá se stala asistentkou Alfreda Hitchcocka. Jeho důvěra v mladou ženu rostla a Harrison brzy povýšila na scenáristku, což je pozice, kterou oficiálně zastávala poprvé na filmu Jamaica Inn (1939). Poté následovala Hitchcocka a jeho manželku Almu Reville za oceán do Hollywoodu, kde se podílela na filmech jako Mrtvá a živá (1940), Podezření (1941) a Sabotér (1942). Za svou práci byla dvakrát nominována na Oscara.

Příspěvek těmto ceněným filmům vedl k zásadnímu kariérnímu posunu, když se Harrison v roce 1943 stala díky Přízračné dámě (1944) producentkou. V dalších letech se profilovala jako tvůrkyně temných, goticky laděných thrillerů, mezi které patřily filmy The Strange Affair of Uncle Harry (1945), Nokturno (1946), Nebudou mi věřit a Osedlej růžového koně (oba 1947). Opakovaně se v této době dostala ke spolupráci s režiséry Robertem Siodmakem a Robertem Montgomerym, ale nakonec se v polovině 50. let vrátila ke svému původnímu zaměstnavateli, Alfredu Hitchcockovi, pro nějž producentsky zaštítila oblíbené seriály Alfred Hitchcock uvádí (1955–1962) a Zadáno pro Alfreda Hitchcocka (1962–1963).

Noir Film Festival pokračuje ve zvýrazňování přínosu tvůrčích ženských osobností a po režisérce/producentce Idě Lupino a spisovatelce Patricii Highsmith se ve výběrové retrospektivě zaměří na Joan Harrison, která si zaslouží překročit stín „té, která pomáhala Hitchcockovi“. V programu budou k vidění snímky Podezření (1941), Temné vody (1944), Nokturno (1946) a Nebudou mi věřit (1947) a vybrané epizody z Alfred Hitchcock uvádí.

Milan Hain

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree