Poděkování

„Festivalový ruch v sálech a na obou hradních nádvořích před týdnem utichl, dovolte mi tak, abych ještě jednou poděkoval všem partnerům a dárcům, kteří 9. ročník Noir Film Festivalu podpořili. 🙂

Obrovské díky patří zejména společnosti innogy Česká republika a.s., Velvyslanectví USA v Praze, Ministerstvu kultury ČR a Středočeskému kraji, bez nichž by se premiérový ročník na hradě Český Šternberk vůbec nemohl uskutečnit.

Věřím, že nám všichni zůstanete nakloněni i na jubilejní 10. ročník!“

Vítek Grigartzik,
výkonný ředitel festivalu

Victoria Mature’s introduction to I Wake Up Screaming

Victoria Mature, the wonderful daughter of the great Victor Mature made an amazing video introduction to the brilliant noir I Wake Up Screaming (1941) screened at the 9th edition of Noir Film Festival held at Český Šternberk Castle. Thank you very much!

Úvod Victorie Mature k filmu Budím se s křikem

Victoria Mature, skvělá dcera skvělého herce Victora Maturea, natočila úžasný video úvod k výtečnému noiru Budím se s křikem (1941) uváděnému na 9. ročníku Noir Film Festivalu na hradě Český Šternberk. Moc děkujeme!

Thank you for a wonderful festival!

We would like to thank our entire festival team and all our supporters for helping us organize the 9th Noir Film Festival. Our big thanks go to Český Šternberk Castle for providing us with a new home, and to all the visitors for sharing an amazing five days of festival with us!

We are looking forward to the 10th edition, the outlines of which are already forming in our heads. 🙂

Děkujeme za nádherný festival!

Děkujeme celému našemu festivalovému týmu a všem našim podporovatelům a podporovatelkám, že nám pomohli uspořádat 9. ročník Noir Film Festivalu. Naše velké díky patří hradu Český Šternberk za to, že nám poskytl nový domov, a také všem návštěvníkům a návštěvnicím, že s námi sdíleli úžasných pět festivalových dní!

Těšíme na 10. ročník, jehož obrysy se již rodí v našich hlavách. 🙂

 

Noir Film Festival 2021: Day 5

And we’re going to the finale! Four farewell films will be screened on the last day of the festival: in the morning, it will kick off with the noirish gangster film in the Hammett style, Miller’s Crossing (1990) by the sibling duo Joel and Ethan Coen. Those who missed the festival’s first screening on Wednesday afternoon, the prejudice-themed noir Crossfire (1947), will have a chance to see it before noon, as well as Snake Poison (1981), which will be introduced in person by actress Ilona Svobodová, for whom Vláčil’s film was her feature debut. At 2:30 pm we will bid farewell to the visitors with a screening of the visually refined The Crooked Way (1949), which tells the story of a war veteran who, with shrapnel in his head and amnesia, sets out to find his lost past.

Noir Film Festival 2021: Den pátý

A jdeme do finále! Čtyři filmy na rozloučenou budou k vidění poslední festivalový den: ráno ho odstartuje noirová gangsterka v hammettovskému duchu, Millerova křižovatka (1990) od sourozenecké dvojice Joela a Ethana Coenových. Ti, kteří nestihli první festivalovou projekci ve středu odpoledne – o předsudcích pojednávající noir Křížový výslech (1947), budou mít možnost zhlédnout jej před polednem, stejně jako Hadí jed (1981), který osobně uvede herečka Ilona Svobodová, jíž byl Vláčilův snímek debutem v celovečerní hrané tvorbě. V půl třetí se s návštěvníky a návštěvnicemi rozloučíme projekcí vizuálně vytříbené Levárny (1949) vyprávějící příběh válečného veterána, jenž se s šrapnelem v hlavě a amnézií vydává hledat svou ztracenou minulost.

Noir Film Festival 2021: Day 4

Saturday morning statistics report that six of the seventeen screenings tonight are sold out! From 9:30 a.m. to 1:30 after midnight, a diverse selection of films across all program sections will be screened in the five interior theaters. The stories of noir men without a past will be told with sophisticated playfulness by films such as Somewhere in the Night (1946), The High Wall (1947) and The Man Who Wasn’t (2001). This time, visitors will ride to the rhythm of Bollywood with Madhumati (1958) and The Fog (1964). Lawless (1950), Queen & Slim (2019) and Storm Warning (1951) will tell the story of prejudice. The latter will be screened in the Kaspar Sternberg Courtyard, for the last open air screening of the year. Before that, however, Starej pán will play the film’s tunes in the Hanna Maciuchová Courtyard. So don’t miss any of it!

Noir Film Festival 2021: Den čtvrtý

Statistiky sobotního rána hlásí, že šest ze sedmnácti dnešních projekcí je vyprodaných! Od půl desáté dopoledne až do půl druhé po půlnoci se bude v pěti interiérových sálech promítat pestrý výběr snímků napříč všemi programovými sekcemi. Příběhy noirových mužů bez minulosti budou se sofistikovanou hravostí vyprávět filmy jako Někde v noci (1946), Vysoká zeď (1947) nebo Muž, který nebyl (2001). V rytmu Bollywoodu se tentokrát návštěvníci a návštěvnice povezou s Madhumatí (1958) a Mlhou (1964). O předsudcích budou vyprávět filmy Mimo zákon (1950), Queen & Slim (2019) a Varování před bouřkou (1951). Poslední jmenovaný se bude promítat na nádvoří Kašpara Sternberka, na poslední letošní open air projekci. Ještě předtím však na nádvoří Hany Maciuchové zahraje filmové melodie Starej pán. Tak si nic z toho nenechte ujít!

Noir Film Festival 2021: Day 3

The third day of the festival will bring fifteen screenings – twice visitors will be able to ride the rhythmic Bollywood waves of singing and dancing amidst the crime plots of C.I.D. (1956) and Gamble (1951). The Coen pranksters will entertain them with inventive variations on imperfectly conceived crime in Blood Simple (1984) and Fargo (1996).

Friday will be marked, among other things, by tributes to acting icons: Bette Davis will be seen as a conniving femme fatale in the dark melodrama Beyond the Forest (1949), Victor Mature will dazzle with charisma as a wrongly accused man in I Wake Up Screaming (1941), and Hana Maciuchová will be remembered at a screening of the TV production of Deth on the Hour (1981). This year, we will honour the iconic noir face Humphrey Bogart with The Enforcer (1951), in which he portrayed a prosecutor on the trail of organised crime and which will be screened in the open air in the castle courtyard.

Before the open-air screening begins, the audience will see the winning short film of the Night of Film Hopes, which has been organised by TV Nova for 14 years and which, in cooperation with the Noir Film Festival, has announced this year a special category „Make a Noir Film“. The author of the winning film, Sleepless Night (or Norma is not Bates), Rudolf Vodička from the Theatre Faculty of the Janáček Academy of Performing Arts in Brno, will be presented with the award in the evening. Those who won’t want to sleep after midnight and will be hungry for a movie are invited to a midnight screening of the breezy noir B-movie Clay Pigeon (1949).

Partneři

Tento web používá k poskytování informací a analýze návštěvnosti soubory cookies. Jeho prohlížením s tím souhlasíte.

více souhlasím