Desert Noir

The tangled web of the urban jungle, woven from long boulevards, dark side streets, cigarette-smoked nightclubs and towering high-rises, is the most typical location of noir stories. However, as we have illustrated in our festival program in the past, tales of fatal crime, destructive passion and toxic relationships have found their place in western settings. It was also not unusual for noir protagonists to flee from their past or recent fatal missteps in life to the mountains or the countryside, where they sought shelter in a desire to restart their lives. The vast American plains and arid deserts also offered them a chance to escape the hustle and bustle and sins of big city life. This is where the films of this year’s main section of DESERT NOIR will be set.

Pouštní noir

Spletitá síť velkoměstské džungle utkaná z táhlých bulvárů, temných bočních uliček, cigaretovým kouřem zastřených nočních podniků a k nebi se tyčících výškových budov je nejtypičtější lokací noirových příběhů. Jak jsme však v programu našeho festivalu v minulosti ukázali, vyprávění o osudovém zločinu, zhoubné vášni a toxických vztazích našla své místo i ve westernových kulisách. Noiroví protagonisté rovněž nezřídka před svou minulostí či nedávným fatálním životním přešlapem prchali do hor či na venkov, kde v touze po životním restartu hledali útočiště. Možnost úniku před ruchem a hříchy velkoměstského života jim skýtaly i rozlehlé americké pláně a vyprahlé pouště. Právě zde budou zasazena dějství snímků letošní hlavní sekce POUŠTNÍ NOIR.

Tribute to Edward G. Robinson

Edward G. Robinson (1893–1973) is familiar to anyone who has been fascinated by the magic of film noir. An actor of not very tall stature but great charisma, he abounded with a shrill voice and a mesmerizing, often almost frightening look in his face of sharply cut features. Before classic film noir came to prominence in American cinema in the early 1940s, Edward G. Robinson made his name in the popular genre of the previous decade: the gangster film. Specifically, the role of the criminal Rico Bandella in Little Caesar (1931). He later portrayed a similarly ruthless ship captain in the film adaptation of Jack London’s novel of the same name, The Sea Wolf (1941). In a much more sympathetic role, he was introduced in the iconic noirs Double Indemnity (1944), The Woman in the Window (1944) and Scarlet Street (1945). Robinson’s acting legacy will be celebrated at this year’s festival with his villainous character Gino Monetti, a tough New York banker at the head of an immigrant family full of dysfunctional relationships, whom he portrayed in Joseph L. Mankiewicz’s House of Strangers (1949).

Pocta Edwardu G. Robinsonovi

Edwarda G. Robinsona (1893–1973) pozná každý, koho pohltilo kouzlo filmu noir. Herec nepříliš vysokého vzrůstu, leč velkého charismatu oplýval pronikavým hlasem a uhrančivým, mnohdy až děsivým pohledem v tváři ostře řezaných rysů. Než se v americké kinematografii dostal na začátku 40. let ke slovu klasický film noir, proslavil se se Edward G. Robinson v populárním filmovém žánru předchozí dekády: gangsterce. Konkrétně rolí kriminálníka Rica Bandelly v Malém Cézarovi (1931). Obdobně nelítostně jednající postavu lodního kapitána později ztvárnil např. ve filmové stejnojmenné adaptaci románu Mořský vlk od Jacka Londona (1941). V podstatně smířlivější poloze jej představily ikonické noiry Pojistka smrti (1944), Žena za výlohou (1944) či Šarlatová ulice (1945). Robinsonův herecký odkaz letos na festivalu připomeneme jeho postavou ze záporáckého ranku: Gina Monettiho, tvrdého newyorského bankéře stojícího v čele přistěhovalecké rodiny plné dysfunkčních vztahů, kterého ztvárnil ve snímku Josepha L. Mankiewicze Dům cizinců (1949).

Tribute to Kim Novak

A regular part of our festival program are two tributes to classic Hollywood stars whose faces are distinctly associated with film noir. One of this year’s will belong to actress Kim Novak (*1933), whose acting career was relatively short, but who left behind her unforgettable roles in iconic films such as Preminger’s The Man with the Golden Arm (1955) and Hitchcock’s Vertigo (1958). Our 12th edition program will feature the noir Pushover, in which Kim Novak made her film debut in 1954. In this movie directed by Richard Quinn, she portrays a seductive femme fatale who leads a police detective astray, played by Fred MacMurray.

Pocta Kim Novak

Tradiční součastí našeho festivalového programu jsou dvě pocty hereckým hvězdám klasického Hollywoodu, jejichž tváře jsou výrazně spjaty s filmem noir. Jedna z těch letošních bude patřit herečce Kim Novak (*1933), jejíž hvězdná kariéra trvala sice relativně krátce, zato však za sebou zanechala nepřehlédnutelné role v ikonických filmech, jako jsou Premingerův Muž se zlatou paží (1955) či Hitchcockovo Vertigo (1958). My v programu 12. ročníku uvedeme noir Snadný cíl, ve kterém se Kim Novak v roce 1954 uvedla ve své debutové roli. Ve snímku z produkce studia Columbia režírovaném Richardem Quinnem představuje svůdnou femme fatale, která přivádí na scestí policejního detektiva, jehož herecky ztvárnil Fred MacMurray.

Information about generous passes for the 12th edition

In the Tickets and Passes tab you will find all the information about this year’s prices and values of the so-called generous passes, i.e. NOIR, SPONSOR and PARTNER passes. These can be purchased to support this year’s festival from 1 March 2024 The sale of basic passes will be available from 1 May 2024, and the sale of individual tickets from the date of publication of the complete program, i.e. from 24 June 2024.

Any questions about the generous passes can be directed to the well-known e-mail: tickets/at/noirfilmfestival.cz .

Informace o štědrých akreditacích na 12. ročník

V záložce Vstupenky a pasy najdete veškeré informace o letošních cenách a hodnotách tzv. štědrých akreditací, tedy NOIR, SPONZOR a PARTNER pasů. Ty je možné zakoupit a podpořit tak letošní ročník festivalu již od 1. 3. 2024 Prodej základních akreditací bude možný až od 1. 5. 2024, prodej jednotlivých vstupenek potom ode dne zveřejnění kompletního programu, tj. od 24. 6. 2024.

Případné dotazy ke štědrým akreditacím je možné směřovat na známý e-mail: vstupenky/zavináč/noirfilmfestival.cz .

 

Vzpomínka na 11. ročník ve vzkazech festivalu

„Když festival, tak ten váš! Noir!“
Libuše Švormová

„Vidět, co normálně nevidím… to je NOIR! Děkuju.“
Jana Plodková

„Děkuji za krásnou 1. zkušenost s NOIR filmem. ❤️“
Eva Adamczyková

„Bulvárnímu plátku dávám 1 ❤️, ale to je jediný bulvární plátek, který stojí za to.“
Světlana Witowská

„Konečně jsem viděla Kirka Douglase na velkým plátně! Díky! Ať žije Noir Film Festival! ❤️“
Judit Pecháček

Vaše podpora 12. ročníku NFF

Vážení příznivci Noir Film Festivalu, milí dárci :),

 
moc děkujeme za finanční dar(y), který/é jste festivalu poskytli v roce 2023.
Můžete-li, zachovejte nám prosím přízeň i nadále, protože i s ohledem na krácení dotací vaši štědrost uvítáme i v tomto roce.
 
*Od dnešního dne můžete přispět na obvyklý festivalový účet (107-5323330277/0100) darem v libovolné výši, za nějž vám festival nabídne odpovídající protihodnotu/benefit(y) související s připravovaným 12. ročníkem, který se uskuteční ve dnech od 22. do 25. 8. 2024 opět na hradě Český Šternberk. Pokud se rozhodnete přispět tímto způsobem, uveďte prosím ve zprávě pro příjemce, že se jedná o “dar 12. NFF” nebo jen “dar NFF” a vaše jméno a příjmení
 
**Od 1. března bude možné zakoupit jednu či více z obvyklých 50 “štědrých akreditací” (Partner pas /5x/, Sponzor pas /10x/ nebo Noir pas /35x/), jako protihodnotu za poskytnutý dar vám však některou z těchto akreditací můžeme nabídnout už nyní. Deset těchto akreditací jsme již v prvních dvou týdnech nového roku dárcům nabídli a poskytli.
Cena “Partner“ a „Sponzor pasu“ zůstává stejná jako v minulých letech, cenu “Noir pasu” jsme nuceni pro letošní ročník zvýšit o 200 Kč, a to na 2.700 Kč. 
Jako benefit za poskytnutý dar je možné samozřejmě získat s předstihem i Celofestivalový nebo Víkendový pas či pasy.
 
***Od letošního roku máte rovněž možnost rozdělit dar festivalu do pravidelných měsíčních příspěvků, a to v hodnotě od 100 Kč do 2.500 Kč. I v takovém případě je potřeba do zprávy pro příjemce uvést, že jde o “pravidelný dar NFF“ a vaše jméno a příjmení. 
 
Pokud potřebujete vystavit „Potvrzení o přijetí daru” festivalu za rok 2023 (pro případný odpočet od základu daně), napište a pošlete prosím na jakou částku, místo vašeho trvalého bydliště a datum narození. Potvrzení následně obdržíte e-mailem.
 
Děkuji mnohokrát za podporu 12. ročníku NFF v libovolné formě a budu se těšit opět na viděnou v srpnu na Českém Šternberku!
 
Vítek Grigartzik,
výkonný ředitel Noir Film Festivalu

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree