First five sold-out screenings!

Less than a month to go until the start of the 12th edition and we’re already reporting the first five sold-out screenings! You can always find updated information about the capacity of the hall in the film tabs. We look forward to seeing you again and seeing you soon at Český Šternberk Castle. 🙂

Prvních pět vyprodaných projekcí

Necelý měsíc zbývá do začátku 12. ročníku a už teď hlásíme prvních pět vyprodaných projekcí! Aktualizované informace o naplnění kapacit sálu najdete vždy v záložkách filmů. Těšíme se z vašeho opětovného zájmu a brzy na viděnou na hradě Český Šternberk. 🙂

Czechoslovak Noir

This year we selected four diverse titles from the late 1950s and early 1960s for the program section presenting Czechoslovak films in which noir aspects can be found to varying degrees. The crime film with a well-matched pair of investigators searching for the murderer of a lottery ticket winner, 105% Alibi, played an important role in determining the direction of Czechoslovak socialist detective film genre. A dark tale of injustice and revenge, The Avenger, set in pre-World War I Prague, takes us on a construction site among bricklayers and into nightclubs. The contrast of the sumptuous villa and the muddy roads leading to the stables and cowsheds is shown in Fetters, where the protagonist finds himself at a crossroads of his life. We are drawn into the world of the youth by the most visually striking film in the section, On the Tightrope, in which a cheeky and agile young man of a poor background goes through both boisterous parties and the reality of adult life while working hard in the steel mills.

Veronika Zýková

Československý noir

Do programové sekce představující československé filmy, v nichž lze v různé míře nalézt noirové aspekty, jsme letos vybrali čtyři tituly z přelomu 50. a začátku 60. let. Krimi film 105 % alibi s dobře se doplňující dvojicí vyšetřovatelů pátrajících po vrahovi výherce losu sehrál důležitou roli v určení směřování československé socialistické filmové detektivky. Temný příběh o bezpráví a odplatě Mstitel, zasazený do Prahy před 1. světovou válkou, nás zavede na stavbu mezi zedníky i do nočních podniků. Kontrast přepychové vily a zablácených cest vedoucích do stájí a kravínů ukazují Pouta, v nichž se protagonista ocitá na životním rozcestí. Do světa tehdejší mládeže nás vtáhne vizuálně nejvytříbenější film sekce, Na laně, v němž drzý a mrštný mladík z chudých poměrů zažívá jak bouřlivé večírky, tak realitu dospělého života při tvrdé práci v hutích.

Veronika Zýková

NFF 2024 presents: Tech-noir

The diverse ways in which aspects of film noir were and still are incorporated not only into the subgenres of drama, thriller or crime film are at the core of the festival’s program. The fluidity of noir has also been demonstrated in the past in noir westerns or historicizing films. The playful work of the Coen brothers has also shown the audience the attractive possibilities of fusing noir with other genres (including comedy). This year, the form of noir stories that merge with visions of a future dominated by modern technology is finally coming into its own. A future that, in the filmmakers‘ view, has not been too kind to predictions about the state of planet Earth and human existence. We can see the value in a fact that the futuristic visions of films produced in the 1980s and 1990s can now be approached with a critical distance and an awareness of the real technological advances that have occurred since then.

Jana Bébarová

NFF 2024 uvádí: Tech-noir

Různorodé způsoby, jak se aspekty filmu noir propisovaly a stále propisují nejen do subžánrů dramatu, thrilleru či kriminálního filmu, jsou jádrem festivalové dramaturgie. Fluidnost noiru jsme v minulosti rovněž demonstrovali na noirových westernech či historizujících filmech. Divácky atraktivní možnosti, jak fúzovat noir s dalšími žánry (včetně komedie), ukázala i hravá tvorba bratří Coenových. Letos konečně přichází na řadu i ta podoba noirových příběhů, která se snoubí s vizemi budoucnosti ovládnuté moderní technologií. Budoucnosti, která v nazírání filmařů nebyla vůči predikci stavu planety Země a lidské existence příliš přívětivá. Jako cennou můžeme vnímat skutečnost, že na futuristické vize filmů produkovaných v 80. a 90. letech dnes můžeme nazírat s kritickým odstupem a vědomím skutečného technologického pokroku, který od té doby nastal.

Jana Bébarová

Kompletní program 12. ročníku zveřejněn

Čekání je u konce! Zveřejnili jsme kompletní program letošního Noir Film Festivalu. Všechny filmy a časy projekcí si můžete prohlédnout zde. Program lze také stáhnout v pdf. Naplánujte si své dny na Noir Film Festivalu a včas si zarezervujte své vstupenky a pasy. Těšíme se na vás na hradě Český Šternberk!

Full program of the 12th edition announced

The wait is over! We have announced the complete program of this year’s Noir Film Festival. You can see all the films and screening times here. Plan your days at the Noir Film Festival and book your tickets and passes early. We look forward to seeing you at Český Šternberk Castle!

K chystanému programu 12. ročníku

Ve druhé polovině srpna (22.–25. 8.) se na hrad Český Šternberk opět vrátí nezaměnitelný festival filmů noir, na němž budou tradičně prezentovány zejména americké, britské nebo československé snímky tohoto klasického filmového žánru, které letos poprvé doplní i několik snímků polské provenience.

Program dvanáctého ročníku bude znovu rozdělen do osmi programových sekcí. Návštěvu tohoto noirového svátku si jeho návštěvníci budou moci zpestřit doprovodnými koncerty jazzu a swingu na nádvoří Hany Maciuchové nebo projekcí seriálu Metoda Markovič: Hojer (2024) z originální produkce mediálního partnera festivalu, jímž je platforma Voyo. Filmoví fanoušci se mohou těšit i na premiérové vydání dalšího „zapomenutého“ československého snímku v DVD edici, kterou rozšíří komorní drama režiséra Miroslava Hubáčka Ošklivá slečna z roku 1959, s mimořádnými hereckými výkony Dany Medřické a Karla Högera.

Letošní hlavní programová sekce se zaměří na pouštní noir, tedy filmy, které jsou netypicky zasazeny do prostředí vyprahlých pouští a opuštěných zapadákovů (např. Pouštní běsy /1947/, Šátek /1951/ nebo Tahle země není pro starý /2007/). Inspirací byla specifická poetika hudební skupiny Still Corners, která svůj styl často popisuje jako desert noir. Spletitá síť velkoměstské džungle utkaná z táhlých bulvárů, temných bočních uliček, cigaretovým kouřem zastřených nočních podniků a k nebi se tyčících výškových budov je nejtypičtější lokací noirových příběhů. Vyprávění o osudovém zločinu, zhoubné vášni a toxických vztazích našla své místo také ve westernových kulisách.

Dále program nabídne adaptace detektivních románů ženských autorek v sekci To je vražda, napsala, čímž sleduje zpochybnění časté představy, že drsné detektivky a kriminálky psali jen muži jako Raymond Chandler nebo James M. Cain. Zastoupeny budou například adaptace románů Very Caspary Laura a Bedelia nebo film Točité schodiště podle Ethel Liny White. Speciální sekce pak nabídne tzv. Tech-noir, tedy temné filmy, kde se dystopická vize budoucí společnosti snoubí se zájmem o technologie. Letošní režisérská retrospektiva se zaměří na Phila Karlsona, jednu z nejvýraznějších osobností amerického filmu noir 50. let. Tradiční pocty hereckým ikonám klasického Hollywoodu, jejichž tváře jsou výrazně spjaty s filmem noir budou patřit herečce Kim Novak ve snímku Snadný cíl (1954) a Edwardovi G. Robinsonovi jako drsnému otci rodiny Monettiů ve snímku Dům cizinců z roku 1949. Návštěvníky rovněž čeká za osobní účasti režiséra Pavla Soukupa a herců Petra Lněničky a Petra Uhlíka zvláštní filmové uvedení šestidílného seriálu Metoda Markovič: Hojer.

,,Naším dlouhodobým cílem je mapovat noirový kánon, ale také ho různými způsoby zpochybňovat nebo rozšiřovat. Máme soupisy filmů a jmen, které chceme postupně pokrýt, a hledáme mezi nimi tematické a stylové průniky, jenž nám dávají smysl. Do hry ale vstupují i ryze pragmatické faktory, jako je dostupnost filmu na nějakém kvalitním nosiči a cena práv” vysvětluje dramaturg festivalu Milan Hain výběr titulů pro daný ročník. Obstojí tento žánr v konkurenci akčních filmů, které nabízí zvučná herecká jména? ,,Festival spoléhá na zájem filmových fajnšmekrů, kteří od filmu nutně nevyžadují nejmodernější technologie a nonstop akci a namísto toho se nebojí objevovat různá polozapomenutá zákoutí filmové historie. Film noir jako určitý styl nebo světonázor má své nezastupitelné místo i v současné tvorbě, což v poslední době skvěle dokumentuje obliba seriálů, jako jsou Ripley a Sugar.”

Kompletní program festivalu bude zveřejněn 4. července 2024. Od tohoto data bude možné rezervovat a zakoupit jednotlivé vstupenky na všechny projekce. Již nyní je však možné pořídit základní festivalové akreditace.

Prodej festivalových pasů zahájen

Dnešním dnem jsme zahájili prodej základních festivalových pasů – Celofestivalových, Víkendových a Jednodenních. Veškeré informace o cenách a platbě najdete zde.

Stále je možné si rovněž zakoupit některé ubytovací balíčky. Více informací zde.

Pokud máte zájem o jakékoli kratší festivalové ubytování (pouze na 1–2 dny), neváhejte a pište na adresu ubytovani@noirfilmfestival.cz.

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree