The Heavy Burden of Amnesia

This year’s selection will present many films introducing (anti-)heroes who became social outcasts based on their race or ethnicity (see the main program section: Noir Without Prejudice) but also those banished from society due to their war experience. Men returning from war and bringing medals of honor as well as PTSD. Men with no return address, tainted by war both on a physical and psychological level. Confused veterans trying to shake off the burden of the past became prevalent protagonists of the late 1940s film noirs. Their minds in shambles, they battled against the world as well as themselves, burrowing deep in a swamp of their own self-doubt. Suffering from amnesia which shattered their identity and personal values.

The stories of these men will shape the program section aptly entitled Amnesiac Noir. This section will present five films: Somewhere in the Night (1946), the Chandler-like knotted story of a man without a past, directed by Joseph L. Mankiewicz and starring the charismatic John Hodiak. Robert Taylor and his piercing gaze plays the part of an alleged murderer in High Wall (1947), while the innocent face of Robert Cummings befits the role of a confused do-gooder in The Chase (1946). The world as a small and chaotic place full of accidental encounters is portrayed in Richard Fleischer’s early noir The Clay Pigeon (1949) and visually spectacular noir The Crooked Way (1949) with typically avant-garde and expressive camera style of John Alton and directed by Robert Florey.

Bolestná tíha ztracené paměti

Mnohé z filmů v letošním programu představí příběhy (anti)hrdinů, kteří se stali vyděděnci kvůli své rasové či etnické jinakosti (viz hlavní sekce Noir bez předsudků), ale i těch, ze kterých udělala štvané psance válečná zkušenost. Mužů, kteří se domů vraceli s medailemi za statečnost a posttraumatickým syndromem zároveň. Mužů bez zpáteční adresy, na nichž válka zanechala trvalé stopy fyzických i psychických zranění. Dezorientovaní veteráni pokoušející se setřást těžké břímě minulosti se v druhé polovině 40. let stávali častými protagonisty noirových filmů. Zmatení jedinci s rozbitou hlavou, kteří sami proti všem i sobě samým zabředávali v bažině vlastních pochybností. Amnézie pro ně znamenala rozpad identity a životních hodnot.

Příběhy těchto mužů letos představí programová sekce příznačně nazvaná Ztráta paměti. V pětici uvedených titulů bude k vidění chandlerovsky spletitá story muže bez minulosti Někde v noci (Somewhere in the Night, 1946) v režii Josepha L. Mankiewicze, v níž ústřední roli ztvárnil charismatický John Hodiak. Robert Taylor svůj děsivě uhrančivý pohled zúročil v roli domnělého vraha ve Vysoké zdi (High Wall, 1947), zatímco nevinná tvář Roberta Cummingse se přesně hodila pro roli zmateného dobráka ve filmu Štvanice (The Chase, 1946). Že svět je v chaosu, a přitom malý a plný náhodných setkání, ukážou raný noir Richarda Fleischera Hliněný holub (The Clay Pigeon, 1949) a vizuálně atraktivní Levárna (The Crooked Way, 1949), kterou ve svém typicky avantgardně expresivním stylu natočil ve spolupráci s kameramanem Johnem Altonem režisér Robert Florey.

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree