Coen Brothers: Noir Pranksters

“Two men ecosystem” – that’s how American director Barry Sonnenfeld characterized Ethan (*1957) and Joel (*1954) Coen while having worked with them as a cameraman on their early movies. The creative siblings from Minneapolis are connected with the lifelong ambition to do things in their own way; their works are quintessence of art and entertainment put together. Over 35 years, they have been amusing viewers with their whimsical approach to genres and their archetypes and conventions, the Coens surprise them with unexpected twists and win their hearts thanks to their unique sense of humor and ironic lens through which they view American pop-culture. All four of the films in our selection are original variations on film noir and illustrate the ingenuity of the Coen brothers when constructing storylines and balancing the topics of passion and crime, which clearly shows their inspiration from the hardboiled school of James M. Cain, Raymond Chandler and Dashiell Hammett.

Bratři Coenovi: noiroví vtipálci

„Ekosystém o dvou lidech.“ Tak Ethana (*1957) a Joela (*1954) Coenovy charakterizoval americký režisér Barry Sonnenfeld, který s nimi jako kameraman pracoval na jejich raných filmech. Kreativní sourozeneckou dvojici z Minneapolis spojuje odvěká touha dělat věci jinak a po svém – jejich tvorba je esencí umění a zábavy v jednom. Již přes pětatřicet let baví publikum hravým přístupem k žánrům, jejich archetypálním vzorcům a konvencím, překvapují nečekanými dějovými zvraty a získávají si divácká srdce svébytným humorem protkaným ironickým pohledem na americkou popkulturu. Všechny čtyři filmy v programu jsou originálními variacemi na film noir a demonstrují vynalézavost bratrů Coenových v konstrukci příběhů tematizujících vášeň a zločin jako spojité nádoby, z nichž je patrný jejich obdiv pro autory tzv. drsné školy Jamese M. Caina, Raymonda Chandlera a Dashiella Hammetta.

Partners

This site uses cookies to provide information and traffic analysis. By viewing this, you agree.

more agree