Noční host

The Night Guest
CSK, 1961, 90 min.

Režie: Otakar Vávra
Produkce: Ladislav Terš (Filmové studio Barrandov, Tvůrčí skupina Šmída – Fikar)
Scénář: Ludvík Aškenazy, Otakar Vávra
Kameray: Jaroslav Tuzar
Hudba: Jiří Srnka
Hrají: Jiří Vala, Rudolf Hrušínský, Martin Růžek, Jana Hlaváčová, Vladimír Brabec

Režisér Otakar Vávra zfilmoval divadelní prvotinu Ludvíka Aškenazyho nedlouho po jejím jevištním uvedení. Trojici herců, kteří své role měli vžité z divadelních prken, Martina Růžka, Janu Hlaváčovou a Jiřího Valu, doplnil ve filmu Rudolf Hrušínský jako na první pohled roztomile žoviální německý obchodník Walter Huppert. Jeho příjezd naruší zaběhlou rutinu zapadlého hostince, na povrch vyplují stíny minulosti, až vše vyeskaluje v nevyhnutelný konflikt. Tísnivou atmosféru zdařile navozuje také uzavřený prostor a čas mezi nocí a ránem. Ačkoli se tvůrci do značné míry drželi divadelních postupů a původního textu včetně rozdělení do třech dějství, vypomohli si výrazně filmovými prostředky. Díky širokoúhlému formátu mohli využít víceexpozice evokující trýznivé pocity a vzpomínky hostinského (Jiří Vala). (Veronika Zýková)

PROMÍTÁNÍ:
Čtvrtek | 22/8 | 12:00 | sál Nova Cinema
Neděle | 25/8 | 9:00 | sál Nova Cinema

Odkazy:
CSFD
IMDb

ČESKY | ENGLISH